Reklamacje

REKLAMACJE

Reklamacja w drodze rękojmi ma uzasadnienie kiedy Konsument stwierdzi, że zakupiony przez niego produkt jest niezgodny z zawartą ze Sprzedawcą umową. Głównym warunkiem dochodzenia odpowiedzialności jest poinformowanie Sprzedawcy o wykrytej wadzie w terminie zgodnym z aktualnie obowiązującym prawem. 

Towar uszkodzony w ramach reklamacji w drodze rękojmi zgodnie z prawem podlega wymianie, naprawie, obniżeniu ceny lub w przypadku gdy wada jest istotna Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy. 

Korell Sp. z o.o. Spółka Komandytowa zobowiązuje się do ustosunkowania się do otrzymanej reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Konsument składając reklamację dostarcza wadliwy towar na koszt Sprzedawcy. Koszty odesłania produktu w związku z reklamacją pokrywa Sprzedawca. 

W celu złożenia reklamacji w drodze rękojmi należy wypełnić formularz dołączony do przesyłki lub dołączony do wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie. 

Formularz należy dostarczyć do Sprzedawcy osobiście lub wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wszystkie dostępne w ofercie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych – o ile w opisie produktu nie podano inaczej. 

Konsument ma możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ta stanowi interaktywny i wielojęzyczny serwis internetowy z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązać wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczeniu usług. 


Adres pocztowy przedsiębiorcy:

Korell Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Ul. Chwarznieńska 188

81-602 Gdynia

tel. 58 552-86-98


Adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy:

reklamacje@korell.pl

Powrót do góry
Masz pytanie?
Nasi doradcy chętnie odpowiedzą
na wszystkie pytania
Skontaktuj się z nami
Login Koszyk0